Portal InwestycyjnyGMINY BOGUCHWAŁA

Inwestuj w Boguchwale

SSE EURO-PARK MIELEC


 

Projekt „Polska Strefą Inwestycji” realizuje na przypisanym jej obszarze Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC, posiadający 23-letnie doświadczenie w zarządzaniu terenami inwestycyjnymi oraz w pozyskiwaniu i obsłudze inwestorów. Sukcesem zarządzającego mielecką strefą są zrealizowane przez przedsiębiorców działających w strefie inwestycje o wartości powyżej  11,5 mld zł i ponad 46 tys. utworzonych miejsc pracy.

.

Obowiązująca od 29 czerwca 2018 r. ustawa o wspieraniu nowych inwestycji umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Uzyskanie tego rodzaju pomocy przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję  w określonej lokalizacji będzie uzależnione w głównej mierze od przedmiotu planowanej inwestycji oraz od spełnienia kryteriów ilościowych (poniesienie kosztów kwalifikowanych  w określonej wysokości kojarzonej z stopą bezrobocia i wielkością przedsiębiorcy)  i jakościowych (szczegółowo opisanych w rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej).

Do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego uprawnia decyzja o wsparciu.

Decyzję o wsparciu wydaje zarządzający obszarem, którym jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC.

Obszar obejmuje następujące powiaty i miasta na prawach powiatu zlokalizowane na terenie:

  • województwa podkarpackiego: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, m. Krosno, m. Rzeszów, mielecki, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski
  • województwa lubelskiego: lubartowski, lubelski, m. Lublin, świdnicki

Na tym obszarze  obowiązuje największy w UE poziom pomocy publicznej oraz okres ważności decyzji o wsparciu (15 lat).

Szczegóły na stronie: europark.arp.pl


OBSZAR SSE EURO-PARK MIELEC (fot. europark.arp.pl)

Ważne linki