Portal InwestycyjnyGMINY BOGUCHWAŁA

Aktualności

Działka nr 1245/1 w Boguchwale


 

Opis nieruchomości:

Działka nr 1245/1 położona jest w północnej części Boguchwały, przy granicy z miastem Rzeszów, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 19 i rzece Lubcza. Zagospodarowana jest jako stadion sportowy nieużytkowany od kilku lat. Teren obniżony w stosunku do drogi krajowej, dojazd od ul. Cichej. Teren nieruchomości uzbrojony, urządzenia infrastruktury dostępne na działce. Gaz znajduje się na nieruchomościach sąsiednich.

Otoczenie stanowią: od zachodu droga krajowa, od północy rzeka Lubcza, z pozostałych stron zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wzdłuż południowej granicy biegnie działka nr 1245/2 będąca własnością Gminy Boguchwała, to utwardzona droga wzdłuż stadionu. Działka ogrodzona siatką stalową powlekaną i siatką stalową. Teren wyposażony w sieć oświetlenia z lampami ulicznymi. Część terenu – 1 800 m2 utwardzona asfaltem. Na działce znajduje się budynek szatni – o pow. użytkowej 32,5 m2 oraz składniki roślinne (drzewa). Składniki budowlane pozostające poza ogrodzeniem stadionu nie podlegające sprzedaży to: siłownia plenerowa otwarta, kapliczka, wiata drewniana. Obciążenie służebnością w dziale I i III Kw RZ1Z/00072062/3 nie dotyczy działki nr 1245/1 będącej przedmiotem sprzedaży.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działka nr 1245/1 leży w obszarze dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Boguchwała etap I uchwalony Uchwałą XV.218.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 12 grudnia 2019 r. Zgodnie w ww. planem miejscowym nieruchomość położona jest w konturze UC- teren usług komercyjnych, w których dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2, usługi publiczne, drobną wytwórczość, terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, garaże, wiaty, zadaszenia, dojazdy i dojścia, parkingi.

Szczegółowe informacje odnośnie działki można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguchwale, tel. 17 87 55 225, 17 87 55 270.

Działka 1245/1

Ważne linki