Portal InwestycyjnyGMINY BOGUCHWAŁA

Aktualności

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 1624/105 położonej w Boguchwale


 
 
 
 
 

Burmistrz Boguchwały ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Boguchwała, gm. Boguchwała, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Boguchwała.

Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako 1624/105, dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta RZ1Z/000216929/1.

Ogłoszenie: https://bip.boguchwala.pl/pl/407-ogloszenia/14726-ogloszenia-o-przetargach-na-sprzedaz-nieruchomosci-z-zasobu-gminnego/14727-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-1624105-polorzonej-w-boguchwale.html

Ważne linki