Portal InwestycyjnyGMINY BOGUCHWAŁA

Wsparcie dla inwestora

Instytucje wsparcia biznesu na Podkarpaciu


Wśród instytucji wsparcia biznesu w województwie podkarpackim znajdują się m.in.:

 • Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

Zarządzającym strefą jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu. Celem działania strefy jest pozyskiwanie projektów tworzących nowe miejsca pracy i nakłady inwestycyjne. Działania ukierunkowane są na pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i stymulację rozwoju przedsiębiorczości krajowej w korzystnych warunkach biznesowych. Oferta strefy obejmuje opcje inwestycyjne: tereny greenfield z pełną infrastrukturą i dostępnością komunikacyjną, brownfield – wolne obiekty produkcyjne oraz „build-to-suit" (BTS) - obiekty budowane nakładem zarządzającego (ARP S.A.) i udostępniane inwestorom w drodze kupna, dzierżawy czy leasingu.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu
Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

 1. Partyzantów 25
  39-300 Mielec

tel.: (+48 17) 788 72 36
faks: (+48 17) 788 77 69
e-mail: europark@arp.pl

Więcej informacji: www.europark.arp.pl

 • Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN

Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu realizuje zadania związane z pozyskiwaniem inwestorów i zarządzaniem Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Głównym celem działania TSSE jest wzrost aktywności gospodarczej terenów, które uważane są za słabiej rozwinięte ekonomicznie. Od blisko 18 lat w TSSE realizowane są procedury wydawania zezwoleń i lokowania kolejnych inwestycji w strefie. Zasoby udostępniane inwestorom na terenie strefy obejmują tereny inwestycyjne, w znacznej mierze uzbrojone, budynki oraz infrastrukturę techniczną. Właścicielami tego majątku są przedsiębiorstwa działające na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w chwili jej ustanowienia oraz gminy i zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.


 1. Zakładowa 30
  39-400 Tarnobrzeg
  tel.: (+48 15) 822 99 99
  e-mail: biuro@arp.pl

Więcej informacji: www.tsse.arp.pl

 • Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS (PPN-T) – instytucja zarządzająca Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

PPN-T to w chwili obecnej jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo-wschodniej Polsce. Więcej informacji: www.aeropolis.com.pl. W ramach PPN-T działa Inkubator Technologiczny, to miejsce dla przedsiębiorców, gdzie mogą prowadzić na preferencyjnych warunkach działalność gospodarczą. Więcej informacji: www.inkubator.rarr.rzeszow.pl/inkubator. Integralną częścią Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego jest także Preinkubator Akademicki, więcej informacji: www.preinkubator.rzeszow.pl

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS

Jasionka 954, 36-002 Jasionka

tel.: + 48 17 77 36 817

 1. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

tel.: +48 17 86 76 206

fax.: +48 17 85 20 611

Centrum Obsługi Inwestora

Jasionka 954, 36-002 Jasionka

tel.: + 48 17 77 36 853

coi@rarr.rzeszow.pl

www.coi.rzeszow.pl

 

 • Izba Przemysłowo - Handlowa w Rzeszowie

Izba zrzesza na zasadach dobrowolności podmioty gospodarcze, IPH działa od 1990 roku i zapewnia bardzo szeroki zakres wsparcia dla przedsiębiorców. Wśród usług IPH znajdują się m.in.: zdobywanie partnerów i rynków zbytu w kraju i za granicą, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów firm związanych z administracją państwową, samorządową, instytucjami finansowymi, itp., udostępnianie ofert sprzedaży, zakupu i współpracy z różnych krajów, organizacja kursów i szkoleń, doradztwo w zakresie prawa, marketingu, finansów, współpracy z zagranicą, organizacja misji gospodarczych, kojarzenie firm dla potrzeb handlu, usług, współpracy oraz czynnych i biernych partnerów do spółek, przygotowywanie dokumentów dla firm ubiegających się o dotacje, doradztwo i pomoc w przygotowaniu dokumentów eksportowych oraz legalizację takich dokumentów na kraje poza Unią Europejską. Od dnia 02 marca 2015 r. w siedzibie IPH przy ul. Słowackiego 24/47 wystawiane są uniwersalne świadectwa pochodzenia towarów. Świadectwa są wystawiane przez upoważnionych przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej, więcej informacji: www.iph.rzeszow.pl/iph_legalizacja.html.

 

 1. Słowackiego 24 V piętro
  35-060 Rzeszów
  tel./fax  +48(17) 8549050
  e-mail:
  iph@iph.rzeszow.pl

Więcej informacji o Izbie: www.iph.rzeszow.pl

 • Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Zadaniem Agencji jest inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie restrukturyzacji i rozwoju ekonomicznego powiatu mieleckiego poprzez integrację ludzi i instytucji na rzecz tych działań. W ramach MARR działa Fundusz Pożyczkowy, który udziela pożyczek inwestycyjnych i obrotowych dla MSP z województwa podkarpackiego, więcej informacji: www.marr.com.pl/index-8.html. Inkubator IN-TECH to część MARR składająca się z zespołu budynków In-Tech 1 i In-Tech 2 oferujących kompleksowe usługi wsparcia działalności firm, więcej informacji: www.intech-mielec.pl/index.php/inkubator. MARR Świadczy także licencjonowane usługi księgowe .

 1. Chopina 18

39-300 Mielec
tel. (+48) 797 600 310,

fax: (+48) 17 788 32 62

Więcej informacji: www.marr.com.pl

 

 • Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

PARR w swojej ofercie skierowanej do przedsiębiorców posiada doradztwo w zakresie wniosków o dotacje, sporządzania biznes planów, wniosków o pożyczkę, wniosków o dotacje z PUP. W ramach tej instytucji można także pozyskać pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. PARR organizuje także szkolenia i świadczy usługi księgowe.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1
37-700 Przemyśl
Telefon: (+48 16) 633 63 88

Więcej informacji: www.parr.pl

 

 • Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych udziela mikropożyczek dla mieszkańców powiatu bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego na finansowanie inwestycji realizowanych przez MSP. BARR dodatkowo świadczy specjalistyczne doradztwo w dziedzinach: marketing, finanse, prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, planowanie i zarządzanie, zasoby ludzkie, inne. W ofercie BARR znajdują się także usługi informacyjne w zakresie targów i innych wydarzeń gospodarczych w kraju i zagranicą oraz usługi kojarzenia partnerów w celach gospodarczych, m.in. handlowych, produkcyjnych, inwestycyjnych, itp.

Rynek 17

38-700 Ustrzyki Dolne

Tel.: +48-13-461-29-98,

Więcej informacji: www.barr-ustrzyki.pl

 

 • Podkarpacka Izba Gospodarcza

Podkarpacka Izba Gospodarcza świadczy usługi o różnorodnym charakterze na rzecz swoich członków, zapewniając im profesjonalne doradztwo, szkolenia, promocję oraz możliwość nawiązywania kontaktów z potencjalnymi kooperantami. Podkarpacka Izba Gospodarcza oferuje przedsiębiorcom m.in. pomoc w poszukiwaniu partnerów do współpracy na rynkach krajowych i zagranicznych, doradztwo w zakresie możliwości inwestowania, przygotowanie informacji gospodarczych oraz danych statystycznych o regionie, rynku, branży, wybranych aspektach działalności gospodarczej, zorganizowanie spotkań B2B przyjazdowych i wyjazdowych, pomoc w negocjacjach, promocji i prezentacji firmy podczas spotkań oraz imprez targowo-wystawienniczych krajowych i zagranicznych. Z inicjatywy Gminy Krosno i Podkarpackiej Izby Gospodarczej na początku 2005 roku powstał Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. (www.krintech.pl). Inkubator pomaga zakładać firmy i otacza je różnorodną opieką na początku działalności.

 1. Kletówki 52
  38-400 krosno
  tel./fax 13 43 234 47
  tel. 13 43 695 90

Więcej informacji: www.pigkrosno.pl

Ważne linki