Boguchwała

e-mail:
www: inwestycje.boguchwala.pl
Data wydruku: 2024-06-21 16:15:53

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie - odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu na sprzedaż działki nr 1624/105 położonej obrębie Boguchwała, gm. Boguchwała, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie stanowiącej własność Gminy Boguchwała.

Burmistrz Boguchwały informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, ogłoszony na dzień 13 października 2023 r., na godz. 10:00.

Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana koncepcji zagospodarowania część terenu przedmiotowej nieruchomości. Ponadto dnia 20 września projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Boguchwała Wisłoczysko" został przesłany do opiniowania i uzgodnień. Osoby, które wpłaciły wadium (o którym mowa w ogłoszeniu o przetargu) otrzymają zwrot w/w kwoty.

Autor: RMP UM
Data wytworzenia informacji: 2023-10-04
Opublikował: Tomasz Sitek
Administrator
e-mail: t.sitek@um.boguchwala.pl
Data publikacji: 2023-10-04
Wyświetl historię zmian