Boguchwała

e-mail:
www: inwestycje.boguchwala.pl
Data wydruku: 2024-05-18 05:11:50

Infrastruktura techniczna

 
 
 
 
 
 

Gmina Boguchwała jest w pełni przygotowana do obsługi inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności. Przyczynia się do tego m.in. rozwinięta infrastruktura techniczna, głównie energetyczna. Ponadto, gmina podejmuje liczne inwestycje związane z przebudową i modernizacją elementów infrastruktury, co wpływa korzystnie na jej funkcjonowanie.

W 2013 roku zakończyły się prace związane z realizacją dużego projektu rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Boguchwała. Projekt realizowała gminna spółka GOKOM, a wykonawcą robót była firma Inżynieria Rzeszów S.A. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła ponad 8 mln zł. Jego realizacja była możliwa dzięki pozyskaniu przez władze spółki GOKOM środków pomocowych z Unii Europejskiej, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w wysokości 70% wartości inwestycji. Poprzez realizację projektu istnieje możliwość wprowadzania do sieci większej ilości wody. Zamontowanie na SUW w Lutotyżu, zbiornikach i pompowniach wody agregatów prądotwórczych, zwiększyło niezawodność dostawy wody do odbiorców, eliminując przerwy związane z brakiem energii elektrycznej. Ponadto poprzez budowę odcinków sieci wodociągowej połączono działające dotychczas oddzielne sieci w jedną zintegrowaną całość, tworząc bezpieczny system. W zakresie inwestycji zanalazł się m.in. wodociąg Ø 315 dł. 1715 m oraz wodociąg Ø 225 i 110 na Ø 315 dł. 1218 m łączące SUW Lutoryż z Boguchwałą Wisłoczysko.

Na przełomie 2014 i 2015 roku Gmina Boguchwała zrealizowała projekt pn. "Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenu inwestycyjnego w Boguchwale" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Przedmiotem projektu było uzbrojenie terenu inwestycyjnego pod działalność gospodarczą o łącznej powierzchni 4,23 ha wraz z przebudową drogi dojazdowej. Realizacja objęła budowę kanalizacji sanitarnej, budowę pompowni ścieków sanitarnych z zasilaniem elektrycznym, przyłącz wodociągowy, kanalizację sanitarną oraz jezdnię o nawierzchni bitumicznej z poboczami. Celem nadrzędnym projektu było zwiększenie i lepsze wykorzystanie potencjału inwestycyjnego gminy oraz rozwój zaplecza dla funkcjonowania sektorów tzw. "wysokiej szansy" dla Podkarpacia. Realizacja zapewniła potencjalnym inwestorom dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, a pozyskanie inwestorów w rezultacie przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu. Koszt projektu wyniósł 2,6 mln zł.

W 2018 roku zakończyły się prace przy budowie drogi gminnej łączącej ul. Kwiatkowskiego z krajową "19". Nowa droga zapewnia łatwość dojazdu dla użytkowników boguchwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przy 290-metrowym odcinku drogi wybudowany został chodnik oraz ścieżka rowerowa, przebudowano zjazdy do nieruchomości, odwodnienia drogi oraz zamontowano oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. W zakresie inwestycji znalazła się również przebudowa 285-metrowego odcinka drogi krajowej z budową skrzyżowania. Wartość inwestycji przekroczyła 5 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Na terenie gminy w ramach krajowego i regionalnego układu energetycznego funkcjonuje stacja redukcyjna 220/110/30/15 kV GPZ  "Boguchwała" oraz wyprowadzone z niej linie wysokiego napięcia: Chmielów 220 kV, Sędziszów 110 kV, Strzyżów 110 kV, Stalowa Wola 110 kV, Dynów 110 kV, Łańcut 110 kV, Rzeszów 2x110 kV. Na terenie gminy utrzymuje się także tranzytową linię 400 kV Widełka - Krosno.