Portal InwestycyjnyGMINY BOGUCHWAŁA

Aktualności

Ogłoszenie - odwołanie przetargu


Odwołanie przetargu na sprzedaż działki nr 1624/105 położonej obrębie Boguchwała, gm. Boguchwała, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie stanowiącej własność Gminy Boguchwała.

Burmistrz Boguchwały informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, ogłoszony na dzień 13 października 2023 r., na godz. 10:00.

Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana koncepcji zagospodarowania część terenu przedmiotowej nieruchomości. Ponadto dnia 20 września projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Boguchwała Wisłoczysko" został przesłany do opiniowania i uzgodnień. Osoby, które wpłaciły wadium (o którym mowa w ogłoszeniu o przetargu) otrzymają zwrot w/w kwoty.

Liczba odsłon: 358

Ważne linki