Portal InwestycyjnyGMINY BOGUCHWAŁA

Wsparcie dla inwestora

Wsparcie lokalne


Gmina Boguchwała stara się wspierać obecnych i przyszłych przedsiębiorców działających na jej terenie, dlatego w Urzędzie Miejskim w Boguchwale utworzono Punkt Obsługi Inwestora. Jest to miejsce kontaktu dla przedsiębiorców, którzy chcieliby inwestować w naszej Gminie.

Do głównych zadań POI należy podejmowanie działań pobudzających aktywność gospodarczą miasta oraz promujących Boguchwałę jako atrakcyjne miejsce do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Biuro udziela informacji i oferuje pomoc przedsiębiorcom chcącym zainwestować na terenie Gminy.

Do zadań pracowników POI należą:

 • przygotowywanie kompletnej oferty inwestycyjnej gminy, jej weryfikacja i aktualizacja, w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania;
 • aktualizacja danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu gminy oraz dbałość o aktualność informacji, w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie;
 • weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań POI pod kątem zgodności ze "Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy", w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami;
 • organizacja / udział w organizowanych przez JST działaniach promujących ofertę inwestycyjną gminy;
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych niezbędnych dla potrzeb inwestorów;
 • udzielanie informacji przedsiębiorcom/ inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez gminę oferty inwestycyjnej;
 • organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie gminy i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie;
 • asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego;
 • opieka poinwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie gminy;
 • współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora na szczeblu ponadgminnym, w szczególności z PAIH, SSE i innymi partnerami regionalnymi;
 • znajomość i przestrzeganie standardów obsługi inwestora na każdym etapie działania;
 • przygotowywanie publikacji i promocja terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Boguchwała;
 • prowadzenie strony www.inwestycje.boguchwala.pl.

Osoby do kontaktu:

Ważne linki