Portal InwestycyjnyGMINY BOGUCHWAŁA

Wsparcie dla inwestora

Wsparcie regionalne


  • Podkarpackie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

Rolą Ekspertów COIE jest świadczenie bezpłatnej usługi informacyjnej o rynkach zagranicznych, rządowo-samorządowych instrumentach wsparcia wymiany handlowej i warunków inwestowania za granicą oraz w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w Polsce. PL

Zasady działania Podkarpackiego COIE

Na Podkarpaciu eksporterzy mogą liczyć na bezpłatną pomoc ogólnopolskiej sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE).

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Lubelska 4, 35-241 Rzeszów
IV piętro, pok. 403 oraz 425

Marcin Dojnik

p.o. kierownika, Główny specjalista

telefon: (48 17) 743 30 32

m.dojnik@podkarpackie.pl

  • Centrum Obsługi Inwestora Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A

Centrum Obsługi Inwestora Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. to miejsce pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w województwie podkarpackim. Centrum jest oficjalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. COI działa w strukturze Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA i wspiera inwestorów polskich i zagranicznych zainteresowanych inwestowaniem na terenie województwa podkarpackiego. COI dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu aktualnych ofert inwestycyjnych, prowadzi bazę danych o terenach i obiektach inwestycyjnych, monitoruje stan inwestycji w regionie. COI realizuje obsługę inwestycyjną i poinwestycyjną inwestorów, w tym w szczególności inwestorów lokujących się w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS. COI ściśle współpracuje z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Centrum Obsługi Inwestora
Inkubator Technologiczny PPNT AEROPOLIS
36-002 Jasionka 954
tel. +48 17 773 68 53

www.coi.rzeszow.pl

Ważne linki